Aleister Crowley

přeložil Theob

„zákon silných: toto je náš zákon a radost ze světa.“
AL. II. 21

„Konej, co ty chceš, budiž celý zákon.“
— AL. I. 40

„ty nemáš jiného práva, než konat svou vůli. To dělej a nikdo na to
neřekne ne.“ — AL. I. 42-3

„Každý muž a každá žena je hvězda“. — AL. I. 3

Není jiného boha než člověka.

 1. Člověk má právo žít dle svého vlastního zákona —
  žít způsobem, jakým chce konat:
  pracovat, jak se mu chce:
  hrát si, kdy se mu zachce:
  odpočívat, kdy se mu zachce:
  zemřít, kdy a jak chce.
 2. Člověk má právo jíst, co chce:
  pít, co chce:
  bydlet tam, kde chce:
  cestovat po tváři země, jak se mu chce.
 3. Člověk má právo myslet si, co chce:
  říkat si, co chce:
  psát si, co chce:
  kreslit, malovat, vyřezávat, leptat, modelovat, stavět si, co chce.
  oblékat se, jak chce.
 4. Člověk má právo milovat, jak chce: —
  „se syťte dle vůle láskou tak, jak chcete,
  kdy, kde a s kým vy chcete!“ — AL. I. 51
 5. Člověk má právo zabít těch, kdož by se příčili těmto právům.

„otroci budou sloužit“. — AL. II. 58

„Láska je zákon, láska pod vůlí“. — AL. I. 57