Aleister Crowley: Kniha Lží

 88. kapitola

κεφαλη ΠΗ

Gold Bricks – Zlaté cihly

 Nauč nás tvému tajemství, mistře! ňafala má hovádka.

Pak, kvůli zatvrzelosti jejich srdcí a kvůli měkotě v jejich hlavách,

jsem je naučil mágii.

Avšak… želbohu!

Nauč nás tvému skutečnému tajemství, mistře! jak se učinit

neviditelným, jak získat lásku a, ó, hlavně

jak vyrobit zlato.

Ale kolik zlata mi dáte za tajemství Nekonečného bohatství?

Potom promluvil ten, co byl nejblíž a co měl v hlavě nejvíc vymeteno;

mistře, nic to není, ale tu máš sto tisíc liber.

Ty jsem se uráčil přijmout a zašeptal mu do ucha

to tajemství:

KAŽDOU MINUTU SE NARODÍ NAIVKA.