Aleister Crowley: Kniha Lží

 79. kapitola

 κεφαλη IΘ

 The Bal Bullier – Ten Bal Bullier

 

 Někteří lidé kouknou do vlastní mysli, do svých vzpomínek,

a nenaleznou nic než hanbu a bol.

Takoví potom hlásají „Dobrý zákon“ lidstvu.

Káží odříkání, „ctnost“, zbabělost

každým coulem.

Takoví věčně fňukají.

Šplhounský bezzubý plešatý Coote*, zhýralý

vykleštěný Buddho, přijdete za mnou? Umím trik,

který vás umlčí, ó vy s pěnou u huby!

Přirozenost je marnotratná; ale jak skvěle si to může dopřát!

Přirozenost je falešná; ale já sám jsem tak trochu lhář.

Přirozenost je zbytečná; ale jak je proto nádherná!

Přirozenost je krutá; ale taky já jsem sadista.

Hra jede dál; byť byla na Buddhu příliš drsná,

Pro mě je (nanejvýš) příliš nudná.

Viens, beau negre! Donne-moi tes levres encore!

 

* William Alexander Coote byl sekretář a vůdčí postava britské National Vigilance Association (1885-1953), „sdružení pro národní bdělost“ (?), nevím, jak to lépe přeložit, snažící se působit v oblasti veřejné a sexuální morálky, prostituce, zaměstnanosti, obchodu s lidmi, etc. Dostali se do křížku s Crowleyim, jehož skupinu na Cefalu se snažili demaskovat jako „kult zla“. Došlo i k pokusu Crowleyho vydírat.

Spies At Work Chapter 3

http://www.1in12.com/publications/archive/spiesatworkcontents/spieschapter3.html