Aleister Crowley: Kniha Lží

 40. kapitola

 κεφαλη M

 The HIMOG – SOB*

 

Červená růže vstřebá veškeré barvy, jen červenou ne;

červená je tudíž jedinou barvou, která není.

Tato zákonitost, příčina, čas, prostor, všechna omezení nás

oslepují před Pravdou.

Vše, co víme o člověku, přirozenosti, Bohu, je právě tím, čím nejsou,

je tím, co odvrhli jako odporné.

SOB je viditelný pouze do té míry, nakolik je on sám

nedokonalý.

A tudíž jsou slavní všichni ti, kdož se nezdají být

slavní, kterak je SOB vší slávou uvnitř?

Může být.

Jak tedy odlišit neslavného a dokonalého SOBa

od neslavného pozemšťana?

Nerozlišuj!

Naopak sám sebe utiš: SOB jsi a SOB budeš.

*HIMOG je notarikon slov „Holy Illuminated Man of God“, které jsem pro lepší čitelnost přeložil jako „Svatosvatě Osvícený Bohočlověk“, čili SOB. 🙂