Aleister Crowley: Kniha Lží

35. kapitola

κεφαλη ΛE

Venus De Milo

Život je tak ošklivý a nutný jako ženské tělo.

Smrt je tak krásná a nutná jako mužské tělo.

Duše je natolik za mužským a ženským, jako je mimo

život a smrt.

Zrovna tak, jako jsou lingam a jóni odlišným vývojem Jednoho orgánu, tak jsou život

a smrt pouze dvěmi fázemi Jednoho stavu. Taktéž absolutní a podmíněné jsou jen podobami

ONOHO.

Co miluji? Není žádné formy, ani bytosti, jíž

bych se cele neodevzdal.

Vezmi si mě, kdo chceš!